Cjenik usluga

 

OPIS USLUGE   Mpc cijena
RADNI SAT 120,00 kn
INSTALACIJA LICENCIRANIH WINDOWS-A SA DRIVERIMA I OSNOVNIM PROGRAMIMA 200,00 kn
DIJAGNOSTIKA SOFTWARE-SKOG ILI HARDWARE-SKOG KVARA 50,00 kn
INSTALACIJA LICENCIRANOG SOFTWARE-SKOG PAKETA 70,00 kn
OTVARANJE E-MAIL ADRESE, KONFIGURACIJA PREGLEDNIKA 50,00 kn
KONFIGURIRANJE VEZE NA Internet 50,00 kn
KONFIGURACIJA ROUTER-A ILI BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE 100,00 kn
POSTAVLJANJE I KONFIGURACIJA RAČUNALNE ŽIČANE/BEŽIČNE MREŽE (RADNA STANICA) 150,00 kn
INSTALACIJA I KONFIGURACIJA PRINTERA ILI SKENERA 50,00 kn
PRIKLJUČENJE I KONFIGURACIJA EXTERNIH UREĐAJA(FOTOAPARATA, MOBITELA, WEB CAM) 40,00 kn
UGRADNJA SA PODEŠENJEM (HDD-A,OPTIČKOG UREĐAJA, GRAFIČKE, ZVUČNE, MODEMA,…..) 50,00 kn
UGRADNJA MATIČNE PLOČE 80,00 kn
INSTALACIJA I PODEŠAVANJE DRIVERA 70,00 kn
INSTALACIJA I PODEŠAVANJE ANTIVIRUSNOG PROGRAMA LICENCIRANOG 50,00 kn
PODEŠAVANJE RAČUNALA ZA OPTIMALAN RAD 70,00 kn
DETEKCIJA I UKLANJANJE VIRUSA, SPYWARE-A,POP UP-A, ADWARE-A 120,00 kn
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE (ISPITIVANJE, KOREKCIJA I ČIŠĆENJE OD PRAŠINE) 80,00 kn
PRONALAZAK, DOWNLOAD I PREDAJA ODGOVARAJUĆIH DRIVERA 80,00 kn
PRIVREMENO ARHIVIRANJE PODATAKA 100,00 kn
BACKUP PODATAKA DVD 80,00 kn
BACKUP PODATAKA CD 50,00 kn
UGRADNJA KONFIGURACIJE U KUČIŠTE 120,00 kn
IZLAZAK NA TEREN NA UDALJENOST DO 30 KM 50,00 kn
IZLAZAK NA TEREN NA UDALJENOST VEĆU OD 30 KM ( PO KILOMETRU) 2,00 kn
ČIŠĆENJE LAPTOPA OD PRAŠINE I NEČISTOĆA (RASTAVLJANJE LAPTOPA) 150,00 kn
POPRAVAK MATIČNE PLOČE LAPTOPA 180,00 kn
IZMJENA ILI UGRADNJA DIJELOVA LAPTOPA(MEMORIJA HDD,TIPKOVNICA) 60,00 kn
IZMJENA ILI UGRADNJA MONITORA U LAPTOP 100,00 kn

 

 

 

PRILIKOM IZLASKA NA TEREN (KADA JE PROBLEM RJEŠIV U NEKOLIKO MINUTA  )

NAPLAČUJEMO IZLAZAK NA TEREN + POLA RADNOG SATA (60 Kn)

 

USLUGE ČIJA SE CIJENA UTVRĐUJE UZ PONUDU :

IZRADA WEB STRANICA,PROJEKTIRANJE MREŽE,ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA PODUZEĆA
   
ZA SVE OSTALE USLUGE KOJE NISU NAVEDENE RAD SE OBRAČUNAVA PO RADNOM SATU SERVISERA
   
SVE NAVEDENE CIJENE SU MALOPRODAJNE  
ZADRŽAVAMO PRAVO PROMJENE CIJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE
RAD SUBOTOM , NEDJELJOM , PRAZNIKOM (MIMO UGOVORENOG) , UVEĆAVA CIJENU USLUGE ZA 80%
NOĆNI RAD (MIMO UGOVORENOG) UVEĆEVA CIJENU USLUGE ZA 70%
HITAN ODAZIV SERVISERA NA ZAHTJEV KUPCA (MIMO UGOVORENOG)UVEĆAVA CIJENU ZA 50%
   
CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.10.2013 I VRIJEDI DO OPOZIVA ILI DONOŠENJA NOVOG CJENIKA

Sve su cijene maloprodajne. Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV-u  

U ČEMINCU 01.10.2013. GOD

 

 **

Equinox d.o.o.

Stjepana Radića 66

31325 Čeminac

Tel: 091/1977-244

Mail: servis@e-quinox.hr

 

 

 

Copyright  d.o.o.


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik